Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar samförståndsavtal med Interamerikanska Utvecklingsbanken

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Interamerikanska Utvecklingsbanken har tecknat ett MoU (Memorandum of Understanding). Avtalet ska underlätta samarbete inom projekt där Utvecklingsbanken erbjuder finansiering till Latinamerikanska städer för att främja hållbar utveckling.

Saab och Interamerikanska Utvecklingsbanken ska tillsammans undersöka möjligheterna att samarbeta inom Saabs projekt för attraktiva städer, och ta reda på möjligheterna för projektet att drivas inom ramen för bankens initiativ att stödja utvecklingen av hållbara städer och trygga miljöer i Latinamerika.

– Under det senaste årtiondet har Latinamerika och Karibien varit en två av de snabbast växande regionerna i världen, säger Luis Alberto Moreno, ordförande i Interamerikanska Utvecklingsbanken. Vi har mer fler än 500 städer med en befolkning på mellan 100 000 och två miljoner människor, och vi måste se till att de utvecklas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vi ser fram emot att utforska områden för samarbete inom Saabs projekt för attraktiva städer, där Saab utifrån sin tekniska plattform kan bidra till hållbara stadsmiljöer i områden som genomgår en ökad befolkning och tillväxt.

Saabs projekt för attraktiva städer är ett långsiktigt initiativ med målsättningen att utifrån befintlig kompetens och tekniska produkter utveckla en produktportfölj med miljömässigt hållbara lösningar som bidrar till effektiva, trygga och hållbara urbana miljöer.

– Saab ser mycket positivt på samarbetet med Interamerikanska Utvecklingsbanken och det passar väl inom Saabs strategi att skapa globala samarbeten och nätverk för hållbar utveckling. Saab är ett teknikföretag med mängder av avancerade produkter och lösningar som lämpar sig väl för att möta utmaningarna inom miljöområdet. säger Dan Jangblad, Saabs strategidirektör.

Saab GreenTech är ett affärskoncept som syftar till att skapa och införa miljömässigt hållbara lösningar i olika sammanhang där människor påverkar miljön. Detkantill exempel handla om att genom lägesbilder och sensorintegration effektivt hantera och styra trafikflöden för att förebygga trafikstockningar och olyckor.

For further information, please contact:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.