Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar support- och utvecklingsavtal med FMV gällande Gripen

Saab erhåller fyra beställningar från Försvarets Materielverk, FMV, om utveckling, support och underhåll av Gripen till och med 2016. Beställningarna innebär en initial beställning på 3,6 miljarder kronor och därtill optioner på ytterligare beställningar uppgående till ett maximalt värde av 2 miljarder kronor fram till december 2016.

Beställningarna innehåller flera delar: En prestandabaserad support – och underhållslösning, Performance Based Logistics, samt därtill hörande grundresurser för vidmakthållande. Utöver detta ingår ett utvecklingspaket till Gripen, kallad tillägg MS20, samt studier och definitionsverksamhet för vidareutveckling av Gripen.   

- Erfarenheten visar att Gripen idag används på många fler sätt än vad som ursprungligen avsågs, till exempel spaningsuppdragen över Libyen. Så kommer framtiden säkert också att te sig, Därför är det viktigt att fortsätta lägga till nya förmågor i framtiden till ett flygsystem som idag är i världsklass, säger Lennart Sindahl, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Performance Based Logistics innebär att Saab tillhandahåller garanterade servicetider för delsystem och apparatur som ingår i Gripen. Verksamhet som ingår i kontraktet är bland annat att förse den svenska försvarsmakten med reservdelar, underhåll av flygplansapparatur, teknisk ingenjörssupport, tekniska publikationer och logistiklösningar för att driva Gripen-systemet i Sverige, Tjeckien, Ungern och Thailand. Saab har tidigare haft flera olika supportavtal för Gripen. Samtliga av dessa avtal ersätts nu av detta långsiktiga kontrakt.

- Detta långsiktiga kontrakt möjliggör att Saab kan genomföra supportverksamheten på ett effektivare sätt, jämfört med tidigare avtal. Effektivitet och tillgänglighet är nyckelord, säger Lars-Erik Wige, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Beställningarna som avropas under de optioner som finns med i avtalet, avropas en gång per år. Optionerna omfattar support- och underhållsverksamhet som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med Gripen, exempelvis tekniska publikationer och reparationer.

Arbetet kommer främst att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla och Göteborg.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni kl. 11.00.