Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Uppdatering avseende Saabs planerade offentliga erbjudande på HITT

Denna uppdatering är ett pressmeddelande från Saab AB och HITT N.V., i enlighet med bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) med anledning av Saab AB:s planerade offentliga erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa eller en anmodan att köpa eller sälja några värdepapper och det ska inte heller genomföras några köp eller försäljningar i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan anmodan skulle strida mot gällande lag om inte erforderliga registrerings- eller andra åtgärder vidtagits enligt reglerna i sådant land. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, spridas eller sändas till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan.

Med hänvisning till det från den 7 juni 2012 gemensamma pressmeddelandet från Saab AB (”Saab”) och HITT N.V. (”HITT”), gällande Saabs planerade offentliga erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. (”Erbjudandet”), meddelar Saab och HITT att förberedelserna för Erbjudandet framskrider som planerat. Avstämning från HITT:s företrädare för anställda (works council) har efterfrågats och samrådsförfaranden pågår.

Saab förväntar sig att lämna in ansökan om godkännande av erbjudandehandlingen till den nederländska finansinspektionen, Autoriteit Fianciële Marktens (”AFM”) senast i mitten av juli. Erbjudandet förväntas kunna läggas fram i början/mitten av augusti 2012, förutsatt godkännande från AFM och uppfyllande av Erbjudandets villkor eller att dessa frånfalles.

Ytterligare information kommer att offentliggöras vid behov.

Detta är ett pressmeddelade i enlighet med kapitel 7, paragraf 1 i bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft).

Ytterligare information

Informationen i detta pressmeddelande gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett och för ytterligare information hänvisas till erbjudandehandlingen vilken beräknas offentliggöras i början av augusti 2012. Erbjudandehandling kommer att innehålla detaljer om Erbjudandet. HITT:s aktieägare rekommenderas att granska erbjudandehandlingen i detalj och att söka oberoende rådgivning vid behov för att göra en välgrundad bedömning avseende innehållet i erbjudandehandlingen och Erbjudandet.

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

Saab  HITT 
Saabs presscenter Tel: +46 (0)734 180 018 E-post: presscentre@saabgroup.comInvesterarrelationerAnn-Sofi Jönsson Tel: +46 (0) 734 180 018 VD och koncernchef Sjoerd Jansen Tel: +31 (55) 543 2590E-post: investor.relations@hitt.nl

Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om HITT

HITT är en ledande global aktör inom trafikledning och navigationssystem. Bolaget utvecklar teknik som förbättrar säkerheten och trafikflödet som även ska leda till kostnadsbesparingar inom infrastruktur och logistik. HITT:s verksamhet består huvudsakligen av utveckling, försäljning och underhåll av kontroll- och ledningssystem samt tjänster inom flyg- och sjötrafik, hydrografi och navigationssystem. HITT hade 2011 en omsättning på 40,7 miljoner euro och ett nettoresultat på 3,4 miljoner euro. Antalet anställda uppgick vid årets slut 2011 till 188. HITT har varit noterat på Euronext Amsterdam sedan juni 1998.

Forward-looking statements and restrictions

This announcement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation to acquire or dispose of any securities or investment advice or an inducement to enter into investment activity. This announcement does not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire the securities of Saab or HITT in any jurisdiction.

The distribution of this press release may, in some countries, be restricted by law or regulation. Accordingly, persons who come into possession of this document should inform themselves of and observe these restrictions. To the fullest extent permitted by applicable law, Saab and HITT disclaim any responsibility or liability for the violation of any such restrictions by any person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of that jurisdiction. Neither Saab, nor HITT, nor any of their advisors assumes any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions. Any HITT shareholder who is in any doubt as to his position should consult an appropriate professional advisor without delay. This announcement is not to be published or distributed in or to the United States of America, Australia, Canada or Japan.

This press release may include "forward-looking statements" and language indicating trends, such as "anticipated" and "expected." Although Saab and HITT believe that the assumptions upon which their respective financial information and their respective forward-looking statements are based are reasonable, they can give no assurance that these assumptions will prove to be correct. Neither Saab nor HITT, nor any of their advisors accepts any responsibility for any financial information contained in this press release relating to the business or operations or results or financial condition of the other or their respective groups.

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli, kl. 18.00.