Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker Saab i Linköping

Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker måndagen den 25 februari Saab i Linköping. På agendan står samtal om hur företag kan var en del i biståndsarbetet.

Saab deltar idag med personal vid ett antal hjälpinsatser världen över samt driver ett antal egna utvecklingsprojekt. Dessa och framtida möligheter kommer beröras samt en visning av Saabs övervakningsflygplan Maritime Security Aircraft (MSA) som utvecklats för att bland annat bemöta länders ökade behov av kustsövervakning, för att bekämpa oljeutsläpp, människohandel, olagligt fiske och piratatacker.

Från Saab deltar Lars-Erik Wige, chef för affärsområdet Support and Services, Magnus Lewis Olsson, chef för Saabs verksamhet i Sub-Saharan Africa samt Marie Trogstam, chef för Corporate Responsability inom Saab.

Tid: 10.00-11.30

Plats: Saab, Linköping, Bröderna Ugglas Gata

Media är välkomna att delta under hela besöket.

För media som önskar närvara vid mötet krävs ackreditering. Det görs senast måndagen den 25 febnruari 09.00 till Karin Walka på karin.walka@saabgroup.com eller 073-437 58 07. Media behöver vara på plats senast 09.30.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.