Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Brasiliens regering väljer Gripen

 Den brasilianska regeringen meddelade idag att man valt Gripen NG. Dagens besked kommer att följas av förhandlingar med det brasilianska flygvapnet i syfte att anskaffa 36 Gripen NG.

Saabs erbjudande till brasilianska regeringen inkluderar Gripen NG med tillhörande system, ett omfattande paket för tekniköverföring, en finansieringslösning samt ett långsiktigt bilateralt samarbete mellan de brasilianska och svenska regeringarna

Dagens besked kommer att följas av förhandlingar med det brasilianska flygvapnet i syfte att anskaffa 36 Gripen NG. En beställning på Gripen NG kan läggas efter avslutade förhandlingar och när ett avtal har ingåtts mellan Saab och Brasilien.

- Jag är väldigt glad över det förtroendet som den brasilianska regeringen visar Gripen NG. Saab ser beskedet som ett starkt åtagande från den brasilianska regeringen och vi ser fram emot att förse landets flygvapen med det världsledande och mest kostnadseffektiva stridsflygplanet. Dagens besked är dessutom mycket betydelsefullt för samarbetet mellan Brasilien och Sverige. Saab är redo att påbörja det planerade industriella samarbetet mellan Brasilien och Sverige. Det kommer att ge positiva effekter för den brasilianska industrin, säger Saab VD Håkan Buskhe.

Om Brasilien köper Gripen kommer de att bli ytterligare ett land som använder Gripen. Idag finns Gripen i Sverige, Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Thailand och Empire Test Pilot School (ETPS) i Storbritannien. Schweiz har också valt Gripen som sitt framtida stridsflygplan. Under augusti och september 2013 röstade båda kamrarna i det schweiziska parlamentet ja till att anskaffa Gripen. En folkomröstning om upphandlingen förväntas ske under 2014.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december kl.23.00.