Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Fler beställningar av A380 innebär orderingång för Saab

Den 17 november 2013 meddelade Airbus från flygmässan i Dubai att flygbolaget Emirates beställer ytterligare 50 stycken Airbus A380. För försvars- och säkerhetsföretaget Saab, som leverantör av vingbalkar till A380, innebär beställningen en orderingång på 580 miljoner kronor och säkring av produktion till och med 2018.

Saab tecknade i juni 2003 ett ramavtal med Airbus gällande utveckling och tillverkning av vingbalkar till A380, under programmets livslängd. Emirates beställning till Airbus om ytterligare 50 stycken A380 innebär att Saab säkrar orderingång till ett värde av 580 miljoner kronor och produktion fram till och med 2018.

– Saab har en unik förmåga att tillverka komplexa strukturdelar som möter flygplanstillverkares höga krav till ett mycket konkurrenskraftigt pris. I och med den här orderingången säkrar vi produktionen fram till och med 2018, säger Lars Jensen, chef för Saabs affärsenhet Aerostructures.

Airbus har sammanlagt mottagit beställningar om 309 stycken A380 från 20 kunder. Från det att ramavtalet med Saab undertecknades 2003 har Saab levererat 160 stycken vingbalkspar till Airbus i Broughton, Storbritannien, där vingen slutmonteras.

Cirka 500 personer på Saab arbetar med att tillverka komplexa strukturdelar åt världens ledande flygplanstillverkare Boeing och Airbus. Utöver vingbalken till A380 tillverkar Saab skevroder och dörrar till flera av Airbus och Boeings flygplanstyper.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabspresscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november kl.10.00.