Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen först att avfyra Meteor-robot

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tillsammans med Försvarets materielverk (FMV) framgångsrikt genomfört det första skjutprovet med den serieutvecklade versionen av radarjaktroboten Meteor. Gripen är därmed det första stridsflygsystemet i världen med förmåga av avfyra denna version av Meteor, som utvecklats för Gripen, Eurofighter och Rafale.

I slutet av juni avfyrades för första gången två Meteor-robotar i serieutförande från Gripen mot fjärrstyrda mål. Testskjutningen påvisade separation från flygplanet och den länkfunktion som finns mellan flygplan och robot samt robotens förmåga till låsning på målet. Provskotten användes dessutom för att verifiera det beslutsstöd som har utvecklats för piloten.

– Provkampanjen har genomförts som planerat och vi har tagit ytterligare ett viktigt steg i integrationsarbetet och utvecklingen av Gripen C/D. Jag är imponerad av det resultat vi tillsammans har uppnått och det inger stort förtroende för det fortsatta arbetet med att integrera Meteor på Gripen, säger Michael Östergren, FMV:s projektledare för Meteor.

Meteor är en så kallad Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVRAAM) som utvecklats för att möjliggöra bekämpning av luftmål på långa avstånd. Roboten är ett europeiskt samarbetsprojekt där Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien medverkar. Storbritannien är det kontraktsansvariga landet och arbetet leds av den brittiska försvarsmaterielmyndigheten DE&S.

– Nu är det återigen tydligt att Gripen är det ledande stridsflygsystemet med stora möjligheter att löpande integrera nya förmågor, exempelvis vapen och sensorer, snabbt och kostnadseffektivt tack vare vårt effektiva arbetssätt och Gripens innovativa design. Gripen med Saab PS05 radar och Meteor-roboten utgör det absolut bästa som finns i världen när det gäller luftförsvar, säger Lennart Sindahl, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

I provteamet ingick representanter från Saab, FMV och brittiska MBDA. Under hösten kommer ytterligare tester att genomföras i syfte att slutligt kunna leverera förmågan under 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.