Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Marknadsutsikter för Gripen E

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har under de senaste månaderna sett ett ökat intresse för Gripen E, nästa generations multiroll-stridsflygplan.

Detta mot bakgrund av att Saab i februari 2013 fick en order från Försvarets Materielverk (FMV) på utveckling av Gripen E och nu har inlett sammanbyggnationen av Gripen E-systemet.

Under de kommande 15-20 åren beräknas att cirka 6 000 stridsflygplan behöver ersättas på den globala marknaden (Källa: IHS Jane´s 360). Mot bakgrund av svenska regler om exportkontroll samt andra förutsättningar, har Saab tillgång till cirka hälften av denna marknad. Tidigare har Saab gjort bedömningen att Gripen under en period om 15-20 år skulle kunna ta en marknadsandel på omkring 10 procent.

Baserat på det ökade intresset för Gripen, exempelvis i Asien, Europa, Sydamerika och Afrika söder om Sahara, ser Saab nu mer positivt på möjligheter för potentiella framtida affärer för Gripen E under de kommande 15-20 åren.

”Det ökande intresset för Gripen speglar en långsiktig analys av marknaden för Gripen E som det mest kostnadseffektiva och moderna stridsflygplanssystemet i världen. Vi har förhoppningar om goda affärsmöjligheter, Håkan Buskhe, vd och koncernchef för Saab.

Saabs prognos för 2013 är oförändrad. De långsiktiga finansiella målen på 5 procent årlig organisk tillväxt över en konjunkturcykel, en rörelsemarginal på 10 procent som ett genomsnitt över en konjunkturcykel och en soliditet som överstiger 30 procent är oförändrade. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september kl. 08.55.