Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

MEDAV får beställning på signalsensorer till gränsbevakningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs dotterbolag MEDAV GmbH har fått en beställning på den elektromagnetiska signalsensordelen av det brasilianska gränsbevakningsprogrammet Sisfron. Leveranser kommer att ske mellan 2013 och 2026.

Sisfron är ett integrerat gränsövervakningssystem som den brasilianska armén utvecklar för landets västra gränser och som bidrar till regional säkerhet och att bekämpa brottslighet vid gränsen.

Stationära och mobila fjärrstyrda sensorstationer med övervaknings- och lokaliseringsförmågor inom frekvensområdena HF, VHF och UHF kommer att levereras och ett regionalt center för övervakning (ISTAR) samt ett träningscenter ingår i kontraktet. Som en del av kontraktet tillhandahålls teknologiöverföring, vilket ökar oberoendet i leveranskedjan och skapar arbetstillfällen inom högteknologiska sektorer i Brasilien.

Inom den här beställningen är MEDAV underleverantör till Savis Tecnologia e Sistemas S.A., ett dotterbolag till Embraer Defesa & Seguranca S.A., helägt av Embraer S.A., som har valts av den brasilianska armén för att genomföra Sisfron Fas 1 programmet.

– Brasilien är en av Saabs viktigaste marknader och den här beställningen stärker vår närvaro och relation med landet, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

– Den här beställningen är ännu ett bevis på MEDAVs beprövade förmåga att erbjuda ledande lösningar för att detektera och lokalisera hot. Sisfron är ett stort projekt för gränssäkerhet och sensorernas funktioner kommer att ha stor betydelse för projektets framgång, säger Dr. Hans-Joachim Kolb, chef för MEDAV GmbH.

MEDAV är specialiserat på tillämpning av digital signalbehandling, mönsterigenkänning och informationsteknik. Särskilda fördelar med MEDAVs system är mjukvarubaserad arkitektur med SDIA ® (Software Defined Intelligence Architecture), samt MEDAVs förmåga att tillhandahålla alla delar av ett system – från sensorn till informationsfusion och rapportering. Företaget grundades 1982 och levererar innovativa och tekniskt ledande lösningar till fler än 50 kunder globalt. MEDAV är en del av Saab-koncernen sedan 2012.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube