Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab effektiviserar i Göteborg

 Försvars- och säkerhetsföretaget Saab ska minska personalstyrkan med 150-175 anställda inom affärsområde Electronic Defence Systems i Göteborg. Det sker genom ett kompetensväxlingsprogram. Neddragningarna sker till följd av minskad affärsvolym samt ett pågående teknikskifte.

I samband med Saabs delårsrapport januari-juni 2013, den 19 juli 2013, aviserades att effektiviseringsåtgärder genomförs under 2013. De åtgärder som i dag presenteras inom affärsområde Electronic Defence Systems i Göteborg är en viktig del för att skapa förutsättningar för att nå våra långsiktiga mål.

- Vi är världsledande inom radarsystem och fortsätter investeringarna i produktportföljen för att stå ännu starkare i det pågående teknikskiftet, Minskade affärsvolymer har bidragit till personalövertalighet. Vi behöver ständigt anpassa vår verksamhet för att för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Personalminskningen kommer att ske genom ett kompetensväxlingsprogram baserat på frivillighet. Personalen kommer att uppmuntras till att ta andra befattningar inom Saab, eller välja att lämna företaget med hjälp av olika stödinsatser.

- Kompetensväxling vid övertalighet har tidigare med framgång genomförts vid vår verksamhet i Göteborg och hos andra svenska storföretag. Jag ser optimistiskt på att det ska bli en bra möjlighet för våra anställda i den uppkomna situationen, säger Micael Johansson.

Saabs affärsområde Electronic Defence Systems verksamhet i Göteborg har omkring 1200 medarbetare och utvecklar och tillverkar världsledande radarsystem. Saab har ytterligare ca 100 anställda i Göteborg.

                      .

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har totalt cirka 14 000 medarbetare varav cirka 11 000 på omkring 40 orter i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube