Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab emitterar 5-årigt lån

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har idag emitterat ett 5 årigt lån under befintligt Medium Term Note-program (MTN). Under detta program har Saab emitterat obligationer med fast ränta och Floating Rate Note-lån (FRN) på SEK 1 miljard med förfall december 2018.

Saabs MTN Programs totala storlek uppgår till SEK 3 miljarder. Under programmet har Saab emitterat MSEK 750 till fast ränta och MSEK 250 som Floating Rate Note-lån med förfall december 2018.

Syftet med transaktionen är att refinansiera förfallande lån på motsvarande 1.100 Mkr i början av december. Saab har sedan tidigare ett outnyttjat svenskt företagscertifikatprogram på SEK 5 miljarder.

”Såväl absolut räntenivå som kreditspread har verkat i vår favör och vi kan glädjande nog konstatera att intresset för vår emission har varit mycket stort”, säger Stefan Lind, Group Treasurer för Saab.

Villkoren för emissionen är tre månaders STIBOR +137 bas räntepunkter med en löptid till december 2018. Obligationerna kommer att listas på NASDAQ OMX när MTN-prospektet har godkänts av den Svenska Finansinspektionen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november kl. 09.10.