Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab etablerar företag i Förenade Arabemiraten tillsammans med Tawazun

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab etablerar tillsammans med Tawazun ett nytt företag för radarsystem i Förenade Arabemiraten, UAE.  Företaget blir det första i regionen för utveckling, tillverkning och integration av radarsystem.

Företaget, ’Abu Dhabi Advanced Radar Systems’ (ADARS) är ett samägt företag där 51 procent ägs av Tawazun och 49 procent av Saab.

– Etableringen av ADARS är ett led i vår strategi att öka närvaron på de viktigaste marknaderna. UAE är en av dessa tillväxtmarknader, där vi haft affärsrelationer sedan 1980-talet, bland annat inom radarsystem-området, säger Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe.

– I takt med att vi växer som organisation, breddar vår produktportfölj och ökar vår kompetens, är det viktigt att vi hittar partners som delar vår vision och våra värderingar och som kompletterar våra ambitioner. Partnerskapet med Saab kommer att leda till investeringar i avancerad teknik för utveckling av unika produkter för försvarsmarknaden, vilket visar vårt engagemang för att ständigt anpassa och förbättra ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov, säger H.E Saif Mohamed Al Hajeri, vd för Tawazun.

ADARS kommer att bli ett lokalt kompetenscenter för utveckling av nya generationers radarsystem, och för produktion, service och underhåll av radarsystem.

Som en del av samarbetsavtalet och för att stärka ADARS och UAE:s tekniska kompetens och förbättra landets förmåga inom radarsystem-området, kommer femton personer från UAE att delta i ett Master-program inom mikrovågs- och radarteknik i Sverige.

Tawazun är ett statligt ägt företag i UAE för investeringar som ska stärka landets industriella kapacitet inom främst försvars- och produktionsteknik.

Bildandet av ADARS har granskats och godkänts av Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

För mer information, vänligen kontakta:
Saab Press Centre,
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.