Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning från FMV gällande tekniskt systemstöd

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande tekniskt systemstöd till Försvarsmakten för år 2014. Beställningens totala värde uppgår till 107 miljoner kronor.

Den mottagna beställningen gäller tjänster för år 2014 och är ett avrop av en option inom ramen för ett tidigare tecknat avtal med Försvarets Materielverk (FMV) om prestandabaserad support och underhåll av Gripen (PBL - Performance Based Logistics). Det avtalet tecknades i juni 2012.

Det tekniska stödet omfattar stöd till Försvarsmaktens förband och FMV i form av bland annat drift- och teknikstöd, materieluppföljning, förslag till modifieringar, löpande uppdateringar, miljöteknik samt förrådsverksamhet för utbytesenheter.

– Med den här beställningen bidrar Saab till en effektiv och tillgänglig verksamhet med Gripen för Sverige under kommande år, säger Lars-Erik Wige, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Beställningen berör affärsområde Support and Services och verksamheten på orterna Linköping, Arboga, Växjö samt Östersund.

Det ursprungliga avtalet med FMV omfattar optioner på ytterligare beställningar till ett maximalt värde av 1,37 miljarder kronor fram till december 2016. I och med denna beställning har totalt 620 miljoner kronor av tillgängliga optioner avropats.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube