Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på artilleriammunition

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på att leverera övningsgranater till artilleripjäser. Kontraktet är värt cirka MSEK 100 och tillverkning och leverans kommer att äga rum under 2013 och 2014.

Beställningen kommer att genomföras av Saabs schweiziska dotterbolag Saab Bofors Dynamics Switzerland (SBDS) och omfattar tillverkning och leverans av övningsgranater till artilleripjäser. Arbetet går ut på att göra om skarpa granater till övningsgranater och Saab ska stå för de tekniska ändringarna, montering av målmarkeringskomponenter och explosiva delar samt slutmontering.

– Beställningen är en bekräftelse av både Saab och anläggningen i världsklass som SBDS utvecklar i Schweiz, en anläggning som tillhandahåller produkter och tjänster för försvarsmakter över hela världen, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

– Den här beställningen passar mycket bra in i vår strategi att stärka och utöka vårt utbud av tjänster. Vi har dokumenterad erfarenhet av att genomföra en lång rad servicekontrakt rörande ammunition, tillhörande komponenter och sprängmedel, säger Stephan Kocher, chef för Saab Bofors Dynamics Switzerland.

Det ligger i branschens natur att närmare information om produkten och kunden på grund av olika omständigheter inte kan lämnas.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube