Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på radar- och stridsledningssystem för thailändska marinens fregatt

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har signerat ett kontrakt med Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Korea, för utveckling och integration av radar- och stridsledningssystem på en ny fregatt åt den thailändska marinen. Beställningsvärdet uppgår till MSEK 850.

Kontraktet innehåller radar- och stridsledningssystem.

Saab kommer, utöver leverans av egna system, även att ansvara för inköp och systemintegration av tredjepartssystem.

Leverans av utrustningen kommer att starta 2016 med produktion i Sverige, Danmark, Thailand och Australien.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2013 kl. 12.30.