Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på robotskyddssystem till tyska flygvapnetsTornado-flygplan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått tre beställningar på robotskyddssystem till det tyska flygvapnets Tornado-flygplan. Det sammanlagda orderbeloppet uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

Beställningarna omfattar certifiering och produktion av robotskyddssystemet BOZ-EC, inklusive robotskottsvarnaren MAW-300, samt utveckling och kvalificering av ett nytt kontrollsystem för integration i cockpit.

Saabs familj av robotskyddssystem (BOZ EC) förbättrar de tyska flygplanens skydd genom ett integrerat system av radarvarnare och motmedel för att bekämpa avancerade hot.

– Beställningarna är de första med Tyskland som även inkluderar Saabs integrerade robotskottsvarnare. Det är ett viktigt marknadsgenombrott, men också ett starkt bevis för Saab som leverantör av telekrig- och robotskyddssystem, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence System.

En version av robotskyddssystemet BOZ-EC är sedan 2008 i operativ drift i det italienska flygvapnet.

Utveckling och produktion kommer att ske vid Saabs anläggningar i Järfälla, Sverige och i Centurion, Sydafrika.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube