Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på support och underhåll för Gripen från FMV

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) på reservmateriel till Gripen för åren 2014-2016. Beställningens totala värde uppgår till cirka MSEK 184.

Den mottagna beställningen för alla tre åren är ett avrop av optioner och har gjorts inom ramen för det tidigare tecknade avtalet Gripen PBL (Performance Based Logistics) med FMV som omfattar prestandabaserad support och underhåll av Gripen.

– Att FMV redan nu har beställt prestandabaserad support och underhåll ger oss och FMV möjligheter att säkerställa en effektivt löpande verksamhet fram till 2017, säger Stefan Rösliden, ansvarig för utförandet av beställningen på Saab.

Beställningen gäller utökad försörjning av reservmateriel, för underhåll som utförs av Försvarsmaktens förband och flottiljer. Verksamheten berör främst Saabs affärsområden Aeronautics och Support and Services i Linköping.

Det ursprungliga avtalet med FMV omfattar optioner på ytterligare beställningar till ett maximalt värde av SEK 2 miljarder fram till december 2016. I och med denna beställning har totalt MSEK 514 av tillgängliga optioner avropats.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube