Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på träningsutrustning från den amerikanska armén

Saab Defense and Security USA LCC, den amerikanska enheten av globala försvars- och säkerhetsföretaget Saab, har fått en tilläggsbeställning från amerikanska armén på radiosystem för kommunikationslösningar för träning. Beställningens totala värde uppgår till 135 miljoner kronor (cirka 20 miljoner dollar).

Den mottagna beställningen är en tilläggsbeställning till LT2-IRS (Live Training Transformation Interim Range System) från den amerikanska arméns träningsorganisation, U.S. Army Program Executive Office for Simulation, Training and Instrumentation (PEO STRI). LT2-IRS är ett kontrakt som Saab tecknade i april 2011. Den nu mottagna beställningens värde uppgår till cirka 135 miljoner kronor. Utveckling och tillverkning kommer att ske i Sverige och i USA.

Inom LT2-IRS, med tilläggsbeställningar, tillhandahåller Saab ett kommunikationsnätverkssystem till amerikanska armén med mer än 11 000 radioapparater som möjliggör för soldater att delta i instrumenterad taktiskt träning på arméns hemmabaser över hela världen.

– Detta är ytterligare ett bevis på vår starka position som långsiktigt träningspartner till den amerikanska försvarsmakten, säger Lars Borgwing, chef för Saab Defense and Security USA LCC.

– Inom LT2-IRS-avtalet tillhandahåller Saab bevisat och långsiktigt kommunikationsnätverkssystem som kopplas ihop med amerikanska arméns egna system för instrumenterad taktisk träning och bildar en integrerad och komplett lösning.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube