Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställningar på luftvärnsuppgradering

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått två nya beställningar från Försvarets Materielverk, FMV, på ett totalt värde av 600 MSEK för uppgradering av det svenska luftvärnet.

Beställningarna omfattar leverans av nya funktioner för luftvärnsledning som Saab tagit fram i anslutning till utvecklingen av det multifunktionella spaningsradarsystemet Giraffe, och som bland annat innebär ledningsenheter som kan samordnas med Natos taktiska kommunikationslänk (Länk 16), sambandssystem och stridsledningsterminaler samt uppgradering av befintliga radar- och ledningsenheter.

– Saab kommer att leverera ledning och komplett systemintegration inom markbaserat luftvärn baserat på vårt spaningsradarsystem Giraffe. Beställningen stärker Saabs ställning i luftvärnsdomänen både i Sverige och internationellt, säger Micael Johansson, chef för affärsområde Electronic Defence Systems.

Saabs luftvärnsledningsfunktion kan samordnas med Nato-förband och har stor flexibilitet när det gäller val av verkansenheter.

Den ledningsfunktion som ska levereras innehåller planerings-, utvärderings- och simuleringsfunktioner som stödjer en effektiv användning av alla resurser inom ett luftvärnsförband, så att förband upp till bataljon kan integrera och synkronisera olika sensorer och verkanssystem baserat på en gemensam lägesuppfattning. Vidare ingår en varningsfunktion för inkommande granater och raketer. Systemet möter det svenska försvarets höga krav på bland annat interoperabilitet med Nato-förband och informationssäkerhet.

Leveranser kommer att ske under åren 2014-2017 och arbetet kommer främst att utföras på Saab i Göteborg men även på andra orter, bland annat Växjö, Arboga och Helsingborg.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari kl. 09.00.