Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får en andra utvecklingsbeställning på Gripen E från FMV

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har, inom ramen för det avtal med Försvarets materielverk (FMV) om Gripen E som offentliggjordes den 15 februari 2013, mottagit en utvecklingsbeställning på SEK 10,7 miljarder för verksamhet under 2015-2023.

Avtalet med FMV om Gripen E, som offentliggjordes den 15 februari 2013, omfattar utveckling och modifiering av Gripen E för Sverige under perioden 2013-2026 samt en eventuell beställning på nyproduktion av Gripen E från Schweiz.

FMV har idag gjort en beställning på resterande utvecklingsarbete för Gripen E motsvarande SEK 10,7 miljarder. Beställningen omfattar definitions- och utvecklingsarbete inklusive anpassning av test- och provutrustning, simulatorer och riggar.

Sammanlagt omfattar avtalet möjliga beställningar på totalt SEK 47,2 miljarder, varav nu SEK 13,2 miljarder har erhållits, och dessa bokförs vid respektive beställning. Resterande beställningar inom avtalet förväntas under perioden 2013-2014.

– Det här är en strategiskt viktig beställning och av stor betydelse för både Saab som företag och för Gripen som system. Gripen är ett av världens modernaste stridsflygsystem och genom utvecklingsbeställningen, och den förväntade modifieringsbeställningen från Sverige, har vi en stark konkurrensfördel när vi nu ökar våra ansträngningar på exportmarknaden, säger Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe.

Gripen-systemet är ett unikt stridsflygsystem med hög försvarskapacitet. Systemet används idag av fem länder samt av det brittiska flygvapnet i träningssyften.

– I och med detta har vi beställningar från FMV på den kompletta utvecklingen av Gripen E, vilket möjliggör för oss att tillsammans med FMV och våra partners arbeta mycket kostnadseffektivt. I våra civila program, Neuron-projektet och Gripen Demo-programmet har vi systematiskt och stegvis tagit fram och utprovat en metodik för utveckling av flygsystem som gör oss unikt effektiva i vår bransch globalt sett, säger Lennart Sindahl, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Som offentliggjordes den 15 februari 2013 innebär övriga delar i avtalet med FMV möjliga beställningar på modifiering av 60 stycken Gripen C till Gripen E till Sverige med leveransstart 2018, uppdragsspecifik utrustning och stöd- och underhållssystem för Gripen E till Sverige med leveransstart 2018 och leverans av 22 nyproducerade Gripen E, samt tillhörande utrustning, till Schweiz om landet beslutar att anskaffa Gripen E.

Avtalet innehåller rätt för FMV att under vissa omständigheter helt eller delvis göra avbeställningar. Om så sker har Saab rätt till ersättning för upparbetade kostnader samt avvecklingskostnader. Avtalet innehåller även delar som reglerar vad som gäller om Schweiz beslutar att inte anskaffa Gripen E.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars kl. 15.30.