Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får en order på uppgradering av kommunikationslösningar åt flygvapnet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått ett ramavtal med från Försvarets materielverk (FMV) om underhåll och uppgradering av lösningar för mobila flygbaser åt det svenska flygvapnet. Ordervärdet förväntas uppgå till 150 MSEK under kontraktsperioden.

Ordern består av underhåll, förändringsledning och uppgradering av kommunikationsplattformar och lösningar för mobila flygbaser åt det svenska flygvapnet. Mobila flygbaser ger det svenska flygvapnet förmåga att fjärrgruppera under nationella och internationella uppdrag.

Det inledande kontraktet löper över 3 år, med option på upp till ytterligare 4 år. Den första delordern kommer att tas emot och levereras under 2014. Ordern kommer att levereras från Sverige.

–        Genom den här ordern visar Försvarets materielverk på nytt sitt förtroende för vårt samarbete, vilket vittnar om vår förmåga och våra goda resultat när det gäller att leverera kommunikationslösningar på en marknad med hård konkurrens, säger Richard Price, chef för PA Critical System and Communication Solutions vid Saab Security and Defence Solutions.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube