Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får missilorder

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på missilkomponenter till ett totalt värde av 175 MSEK. Leveranserna kommer att ske under åren 2013-2019.

Saab har en bred portfölj av system och avancerade lösningar inom missilområdet, inklusive luftvärnsystemet RBS 70 och nya generationen RBS 70 NG, markstridssystemet NLAW och RBS15 robotsystem. Vidare deltar Saab även i ett antal multinationella missilutvecklingsprogram.

- Denna order är ytterligare ett erkännande av Saabs breda kompetens och expertis inom missilområdet, ett område där vi avser fortsätta utveckla och förfina vår produkter och system, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 Mars 2013 kl. 11.00.