Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på komponenter till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om leveranser av komponenter till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf.

Orderns totala värde uppgår till 114 miljoner kronor och omfattar komponenter till den senaste versionen av det moderna vapensystemet för markunderstöd, Carl-Gustaf.

- Denna order är ytterligare ett bevis på Carl-Gustafsystemets starka position på marknaden. Carl-Gustaf är ett världsledande system som utgör en central del för försvarsmakter världen över. För varje ny modell växer efterfrågan på flera strategiska marknader. Carl-Gustafsystemet har sålts till över 40 länder, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Carl-Gustaf har en lång och framgångsrik historia. Systemet har moderniserats kontinuerligt och anpassats för att möta nya krav. Med den senaste generationen, Carl-Gustafs M3, erbjuder Saab marknadsledande kapacitet för kunder med höga krav på operationell tillförlitlighet i alla stridssituationer.

Leveranser kommer att ske under 2014.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube