Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på missilkomponenter

 Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt om missilkomponenter till ett totalt värde av 437 miljoner kronor. Leveranser kommer att ske under åren 2015-2017.

Saab är en betydelsefull leverantör av avancerade missilsystem och komponenter, för luft, land och marina uppdrag, som kännetecknas av hög prestanda och kostnadseffektivitet. Den breda portföljen inkluderar luftvärnssystemet RBS70 och nya generationen RBS 70 NG, anti-stridsvagnssystemet NLAW och sjömålsrobotsystemet RBS15. Vidare deltar Saab i ett antal multinationella missilutvecklingsprogram.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december kl. 10.00.