Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på vapenlokaliseringssystemet Arthur

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på vapenlokaliseringssystemet Arthur motsvarande MSEK 128. Leveranser sker under 2014.

Arthur är ett C-bands vapenlokaliseringssystem med medellång räckvidd och kan upptäcka och lokalisera fientlig artillerield. Idag används systemet av krävande kunder världen runt. Bland kunderna märks Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Grekland, Tjeckien, Spanien och Italien.

– Saab är en ledande leverantör av vapenlokaliseringssystem och den här beställningen är ett bevis på kundens förtroende för Arthur-systemets prestanda. Vi har nu sålt 80 Arthur-system och deras pålitlighet har bevisats under flera tusen timmars användning, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Bland användningsområdena märks artilleribekämpning, eldledning, fredsbevarande uppdrag och skydd av trupper genom bekämpning av fientliga raketer, artillerigranater och granatkastargranater (RAM). Systemet använder passiv fasstyrd radarteknik för bästa möjliga resultat. Tekniken ger perfekt balans mellan rörlighet, räckvidd, noggrannhet, ECCM (elektroniskt störskydd), operativ tillgänglighet och driftskostnader.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube