Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förvärvar TIKAB

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab förvärvar TIKAB, Teknikinformation i Krokom AB. Förvärvet breddar Saabs tjänsteportfölj och innebär att Saab kan erbjuda ett mer komplett utbud av tekniska tjänster som ytterligare stärker företagets konkurrenskraft som leverantör av supportlösningar.

Saabs affärsområde Support and Services har tecknat avtal om att förvärva TIKAB - ett företag som producerar och levererar teknisk dokumentation för den civila och militära marknaden.

Affärsområde Support and Services har en stark position på den globala marknaden för integrerade supportlösningar. Lösningarna omfattar bland annat tekniska publikationer och interaktiva träningsverktyg och förvärvet av TIKAB stärker Saabs position på marknaden ytterliggare.

– Genom förvärvet kan vi erbjuda befintliga och nya kunder en bredare tjänsteportfölj och ett komplett utbud av integrerade supportlösningar. Det finns tydliga synergier mellan TIKAB och Saabs verksamhet där vi genom att nyttja varandras kompetens kan stärka konkurrenskraften i vårt erbjudande för att skapa tillväxt, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef för Support and Services inom Saab.

– Genom att bli en del av Saab får vår verksamhet möjlighet att växa genom Saabs breda marknadskanaler och affärer, säger Börje Olsson, styrelseordförande TIKAB.

Förvärvet träder i kraft den 31 maj 2013. Förvärvet förväntas inte innebära någon materiell effekt på Saabs totala resultat för 2013.

Om Saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om TIKAB
TIKAB är ett företag som producerar och levererar komplett teknisk dokumentation ex. operatörsmanualer, träningsverktyg, workshop manualer och illustrerade kataloger till den civila och militära marknaden. Företaget som grundades 1988 har 67 anställda med huvudkontor i Krokom. Övrig verksamhet finns på orterna Sundsvall, Södertälje, Kristianstad, Lund, Sollefteå och Örnsköldsvik.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube