Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ingår avtal om nästa generations stridsflygplan Gripen E och får utvecklingsbeställning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ingått avtal med Försvarets materielverk (FMV) om Gripen E. Avtalet omfattar utveckling och modifiering av Gripen E för Sverige under perioden 2013-2026 samt en eventuell beställning på nyproduktion av Gripen E från Schweiz. FMV har idag gjort en första utvecklingsbeställning på SEK 2,5 miljarder för verksamhet under 2013-2014. Resterande beställningar från Sverige förväntas under 2013-2014. Sammanlagt omfattar avtalet möjliga beställningar på totalt SEK 47,2 miljarder.

Sveriges riksdag har i bred majoritet beslutat att Sverige ska anskaffa Gripen E. Det avtal som nu ingåtts leder fram till en första leverans av Gripen E 2018 till Sverige.

Avtalet med FMV omfattar ett antal delar där den första avser den utveckling av Gripen E under 2013-2014 som beställts idag på SEK 2,5 miljarder. Avtalets övriga delar innebär beställningar enligt följande:

  • Resterande utvecklingsarbete för Gripen E till Sverige på SEK 10,6 miljarder - förväntas första kvartalet 2013.
  • Modifiering av 60 stycken Gripen C till Gripen E till Sverige med leveransstart 2018 - förväntas senast fjärde kvartalet 2013.
  • Uppdragsspecifik utrustning och stöd- och underhållssystem för Gripen E till Sverige med leveransstart 2018 - förväntas senast fjärde kvartalet 2014.
  • I Schweiz behandlas frågan om landet ska anskaffa 22 Gripen E. I avtalet finns därför en reglering om leverans av 22 nyproducerade Gripen E, samt tillhörande utrustning till Schweiz, om beslut fattas att anskaffa Gripen E.

Beställningarna, inklusive eventuell beställning från Schweiz via FMV, beräknas uppgå till totalt SEK 47,2 miljarder och bokförs vid respektive beställning.

Avtalet innehåller rätt för FMV att under vissa omständigheter helt eller delvis göra avbeställningar. Om så sker har Saab rätt till ersättning för upparbetade kostnader samt avvecklingskostnader. Avtalet innehåller även delar som reglerar vad som gäller om Schweiz beslutar att inte anskaffa Gripen E.

- Detta är en historisk händelse för Saab. Vi är stolta över att fortsätta leverera ett världsledande stridsflygplan till Sveriges flygvapen. Gripen har länge varit ryggraden i luftförsvaret för såväl Sverige som flera andra länder. Nu tas nästa steg, vilket också innebär stora möjligheter på exportmarknaden i många år framöver. Även befintliga kunder som opererar Gripen C/D versionen kommer att kunna ta del av utvecklingen vid sina framtida uppgraderingar, säger Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe.

- Vi går nu in i en utvecklings- och utprovningsfas som kommer att sysselsätta en stordelav vår nuvarande personal. Vi räknar även med nyanställningar. Produktionen kommer att ske i Sverige med leverantörer från många länder, säger Lennart Sindahl, chef för affärsområde Aeronautics, och tillägger:

- Vi fortsätter att utveckla det framgångsrika Gripen-konceptet med egen innovativ, unik design och vår egen programvara kombinerat med delsystem från olika leverantörer från hela världen.

Gripen E har en kraftigt utvecklad förmåga jämfört med tidigare versioner. Flygplanet bygger fortfarande på samma smarta design och innovativa tekniska lösningar, vilket leder till betydande besparingar jämfört med andra alternativ. Gripen E har en starkare motor som ger möjlighet att operera längre och bära fler vapen. Ny elektronisk radar, uppgraderade presentationssystem i cockpit och modern avionik (flygelektronik) underlättar framgångsrika uppdrag. De tekniska kliven som görs med Gripen E har bevisats i Gripen 39-7 E/F demonstratorprogram med demoflygplanet som flugit över 250 timmar i bland annat Sverige, Storbritannien, Indien och Schweiz sedan 2008.

Genom att uppgradera både hårdvara och mjukvara får Gripen E ett modernt system som är enkelt att vidareutveckla i framtiden.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214, ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari kl. 07.00.