Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab investerar i indiska företaget Pipavav

I augusti 2012 offentliggjorde försvars- och säkerhetsföretaget Saab att ett Memorandum of Understanding (MoU) tecknats med börsnoterade indiska företaget Pipavav Defence and Offshore Engineering Company Limited (Pipavav) gällande en strategisk investering i bolaget. Investeringen, motsvarande MSEK 250, har nu genomförts genom en till Saab riktad nyemission av aktier. Efter investeringen har Saab cirka 3,3 procent av kapitalet och rösterna i företaget. Investeringen finansieras genom Saabs likvida medel.

Pipavav är ett välkänt företag på den marina marknaden i Indien och har ambitionen att växa även inom andra områden. Samtidigt som MoU:et undertecknades, undertecknade Saab och Pipavav även ett Technical Partnership Agreement (TPA), en förlängning av samarbetet mellan företagen som omfattar information gällande möjligheter för fortsatt samarbete och potentiella projekt.

– Vi är nöjda att kunna offentliggöra det här partnerskapet och vår strategiska investering i Pipavav. Investeringen ger oss en solid plattform för tillväxt på den indiska marknaden och Pipavav stärker sina konkurrensfördelar genom Saabs teknik. Indien är en viktig marknad för oss och investeringen kommer ytterligare att förbättra vår redan starka position på den globala försvars- och säkerhetsmarknaden, säger Lars Olof Lindgren, chef för Saabs marknadsområde Indien.

Saab och Pipavav har tidigare tillsammans grundat Combat System Engineering Group, som analyserar marina stridssystem och deras design och arkitektur. Företagen undersöker vidare nästa generations stridsledningssystem för den indiska marinen och kustbevakningen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj kl. 15.15.

Downloads