Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar integrerad säkerhetslösning för basförsvar i Australien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Watpac Construction Pty Ltd om att installera och driftsätta elektroniska säkerhetssystem åt det australiska försvarsdepartementet. Kontraktet är värt MSEK 470 och leveranser kommer att ske 2013–2014. 

Australiska Defence Support and Reform Group har utsett Watpac till huvudleverantör för Base Infrastructure Works-projektet, som ingår i Base Security Improvement-programmet. Programmet går ut på att förbättra säkerheten vid 16 prioriterade försvarsanläggningar. Saab ansvarar under ledning av huvudleverantören för en integrerad säkerhetslösning som bygger på egna produkter och produkter från tredje part.

– Saab är en ledande leverantör av säkerhetssystem, och våra lösningar för hantering av säkerheten på krävande platser och i svåra situationer är väl beprövade. Vi har redan slutfört kontrakt för säkerhetshantering vid fängelser och olika australiensiska myndighetsanläggningar, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

– Vi har bekräftat den beredskap och pålitlighet som krävs för att uppfylla de strängaste säkerhetskraven och ser fram mot att samarbeta med Watpac för att lösa skyddsbehoven för basförsvaret, säger Dean Rosenfield, VD, Saab Systems i Australien.

Projektet kommer att genomföras av teknisk personal som redan arbetar vid Saabs anläggning för systemintegration vid Mawson Lakes i Adelaide, Australien.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli klockan 12.00.