Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab moderniserar och uppgraderar styrsystemet på australiska ubåtar

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med ASC Pty Ltd (Australian Submarine Corporation) gällande uppgradering och modernisering av styrsystemet på den australiska flottans ubåtar av Collinsklass. Kontraktets totala värde uppgår till 180 miljoner kronor.

Saabs styrsystemslösning ISCMMS (Integrated Ship Control Management and Monitoring System) har en central roll i manövreringen av ubåten och tillhandahåller besättningen en integrerad plattform för framförandet av ubåten, i både djup och sidled.

Styrsystemet ISCMMS, som ursprungligen utvecklats av Saab, har visat sig vara mycket tillförlitligt på de australiska ubåtarna av Collinsklass och ska nu genomgå en modernisering. Bland annat ska elektroniska komponenter uppdateras och programvaran uppgraderas, allt för att säkerställa att ubåtarna även i fortsättningen ska ha ett pålitligt och driftsäkert styrsystem.

– ISCMMS är ett mycket framgångsrikt system på ubåtarna av Collinsklass och avgörande för deras verksamhet. Kontraktet med ASC visar på det fortsatta förtroende som kunden och den australiska flottan har för Saabs högteknologiska lösningar, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Steve Ludlam, VD och koncernchef på ASC Pty Ltd, uttryckte att ASC var mycket nöjda över att ha Saab som partner i detta viktiga projekt.

Kontraktet löper mellan 2013 och 2016 och kommer att involvera Saabs affärsområde Security and Defence Solutions verksamhet i Adelaide, Australien.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube