Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Chalmers tecknar tioårigt samarbetsavtal

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Chalmers tecknar ett samarbetsavtal (Collaboration Agreement) för att gemensamt stärka och utveckla forskning, innovation och utbildning inom radar- och sensorteknologi.

PRESSMEDDELANDE FRÅN SAAB OCH CHALMERS

Avtalet mellan Saab och Chalmers innebär ett fördjupat samarbete för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för effektiv forskning. Varje år investerar Saab 25 procent av försäljningsintäkterna i forskning och utveckling. Ett prioriterat område där Saab satsar betydande forsknings- och utvecklingsresurser är radar- och sensorverksamheten, med bas i Göteborg.

– Forskningssamarbetet med Chalmers ger Saab tillgång till spetskompetens som är viktigt för vår förmåga att utveckla och behålla en världsledande position inom radar- och sensorteknologi, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

Ett annat viktigt mål med samarbetet är att trygga en långsiktig tillgång av välutbildade ingenjörer. Som ett av Sveriges mest forskningsintensiva företag är Saab beroende av teknisk kompetens som kan utveckla företagets konkurrenskraft. Avtalet med Chalmers är ett sätt för Saab att bidra till att ingenjörsutbildningen blir så attraktiv och kvalitativ som möjligt.

– Ett långsiktigt, strategiskt samarbete med Saab stärker Chalmers förmåga till kraftfulla satsningar på områden av gemensamt intresse, både inom forskning och utbildning. Samarbetet ökar också Chalmers attraktivitet, säger Karin Markides, Chalmers rektor.

Inom avtalet finns också utrymme för utökad samverkan inom andra teknikområden. Nya forsknings- och utbildningsaktiviteter kan adderas efter hand genom att matcha Saabs långsiktiga produktplaner mot Chalmers främsta forskningsområden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Anders Wennberg, Chief Resource Officer, Chalmers,
+46 31 772 2516,
anders.wennberg@chalmers.se

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.