Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och DRB-HICOM tecknar samförståndsavtal

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett samförståndsavtal med det malaysiska företaget DRB-HICOM i syfte att bredda och fördjupa det samarbetet som företagen inledde 2011.

Avtalet fastställer ett industrisamarbete mellan Saab och DRB-HICOM, där företagen tillsammans ska undersöka möjligheter för bland annat teknik- och kompetensöverföring till Malaysia.

- För Saab är avtalet med DRB-HICOM ett viktigt steg i att kunna göra ytterligare affärer i Malaysia och angränsande regioner, säger Dan-Åke, VD och operativ chef för Saab Asia Pacific.

Samförståndsavtalet undertecknades under den pågående försvarsmässan Langkawi International Maritime och Aerospace Exhibition (LIMA) 2013. Från DRB-HICOM signerades avtalet av YBhg Dato’ Sri Haji Mohd Khamil Jamil, Group Managing Director och från Saab av Dan-Åke Enstedt, VD och operativ chef för Saab Asia Pacific.

Under 2011 tecknade Saab och DRB-HICOM en överenskommelse om industriellt samarbete kring ett luftburet övervakningssystem (Airborne Early Warning and Control system). Det samförståndsavtal som nu underteckats är ytterligare en ansträngning från båda företagen att bredda och fördjupa befintliga samarbeten.

Båda parter har inom ramen för avtalet enats om att undersöka möjligheter för olika typer av samarbeten, bland annat konstruktion och tillverkning av avancerade kompositmaterial och komponenter för militära och civila flygsystem samt reparationstekniker för komposit. Vidare omfattar avtalet avancerad teknik för obemannade flygsystem samt systemintegration av telekrigssystem, avionik och andra luftburna system.

Partnerskapet bygger på båda bolagens långa erfarenhet, styrka och kompetens. Vid sidan om att stödja regeringens försvarsprogram med lösningar som kommer att förbättra Malaysias operativa förmåga, kommer partnerskapet också att skapa ytterligare affärsmöjligheter för båda företagen.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

DRB-HICOM är ett av Malaysias ledande företagskonglomerat med kärnverksamhet inom fordon och försvar, tjänste-, fastighet, och byggsektorn.