Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Försvarsmakten tecknar avsiktsförklaring om växeltjänstgöring

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Försvarsmakten gör det enklare för Saabs anställda att tidvis tjänstgöra inom det svenska försvaret. Syftet är att stärka en långsiktig kompetensförsörjning med fokus på tekniskt utbildad personal. Saabs anställda kan därmed också medverka till att Sverige har en god försvarsförmåga.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen är att den allmänna värnplikten avskaffats och personal nu rekryteras genom anställningar. Majoriteten av dessa kommer att vara visstidsanställda och det innebär att en stor del av Försvarsmaktens medarbetare har sin huvudsakliga sysselsättning hos en civil arbetsgivare. Saab arbetar långsiktigt tillsammans med Försvarsmakten och vill medverka till att Sverige har en god försvarsförmåga.

– Vi vill låta våra anställda ha möjlighet att utvecklas och stödja landet genom att tjänstgöra i försvaret. Dessutom vill vi vara en attraktiv arbetsgivare för tidigare försvarsanställda. Både Saab och Försvarsmakten ser också vikten av att främja intresset för tekniska utbildningar, säger Lena Eliasson, personaldirektör på Saab.  

Avsiktsförklaringen syftar också till att finna möjligheter till karriärväxling för kontinuerligt anställda inom Försvarsmakten, bland annat genom praktiktjänstgöring inom Saab samt samverkan vid utvecklingsplanering för personal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.