Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab omstrukturerar för att förbättra lönsamheten

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab ska minska personalstyrkan med cirka 50 personer inom affärsområde Support & Services. Omstruktureringsåtgärderna berör ytterligare cirka 50 personer inom affärsområdet. Åtgärderna genomförs på flera orter, framförallt Östersund, Nyköping och Linköping och sker för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar. Det sker genom omstruktureringar och individuella lösningar.

I samband med Saabs halvårsrapport i juli, aviserades att effektiviseringsåtgärder genomförs under 2013. De åtgärder som i dag presenteras inom affärsområde Support & Services är en viktig del för att skapa förutsättningar för att nå våra långsiktiga mål.

Affärsområde Support & Services har under året upplevt vikande orderingång och underbeläggning. Bakgrunden är en förändrad marknads- och konkurrenssituation till följd av krympande försvarsbudgetar. 

– Vi behöver ständigt anpassa vår verksamhet för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden. När beställningar drar ut på tiden eller uteblir, måste vi agera. Vi fortsätter med fullt fokus framåt när det gäller våra kundåtaganden, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef på Support & Services, Saab.

Saabs affärsområde Support & Services har totalt cirka 1 700 anställda och levererar integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och civil säkerhet samt civila flygoperatörer. Affärsområdet ansvarar för Saabs övergripande supporterbjudande till marknaden.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 11 000 medarbetare på över 40 orter i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube