Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med Airbus på vingstruktur till A350-1000

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med Airbus som leverantör till A350-1000. Kontraktet omfattar design, utveckling och tillverkning av infästningsstruktur till flygplanets landningsklaffar. Kontraktet som löper under programmets livslängd pekar ut Saab som ensam leverantör av dessa komponenter. Affären har ett initialt ordervärde på cirka 1,1 miljarder kronor baserat på Airbus aktuella orderstock.

Denna första beställning till Airbus senaste flygplanstyp ger Saab en nyckelroll i ett snabbt växande flygplansprogram.

– Kontraktet innebär ett genombrott på ytterligare ett av Airbus flygplan och bekräftar vår kompetens och konkurrenskraft som global aktör på den kommersiella flygmarknaden. Vidare befäster vi Saab som en viktig och långsiktig partner till Airbus och vi ser fram emot att leverera till A350-1000, säger Lars Jensen, chef för Saabs affärsenhet Aerostructures.

Infästningsstrukturen från Saab sammanfogar landningsklaffen till vingens bakkant och möjliggör för landningsklaffen att användas under start- och landning.

Saab ansvarar för design, utveckling och tillverkning av denna infästningsstruktur samt utveckling och upphandling av tillverkningsverktyg. Arbetspaketet som innebär komplex strukturtillverkning omfattar både metall- och kompositmaterial. Utveckling och produktion kommer att ske på Saab i Linköping. Första leverans är planerad till 2015.

Cirka 500 personer på Saab arbetar med att utveckla och tillverka komplexa strukturdelar till världens ledande flygplanstillverkare Airbus och Boeing. Utöver denna infästningsstruktur till landningsklaffarna på A350 -1000 tillverkar Saab vingbalken till Airbus A380 samt skevroder och dörrar till flera av Airbus och Boeings flygplanstyper.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december kl.08.30.