Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt om support för luftburet övervakningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har idag tecknat kontrakt om support för ett luftburet övervakningssystem. Kontraktet uppgår till MSEK 1 100 för perioden 2013–2017.

Kontraktet omfattar ett heltäckande stöd för reservdelar och support för ett tidigare levererat system, Saab 2000 AEW&C (Airborne Early Warning & Control). Saab 2000 AEW&C består av Saab 2000-flygplan försedda med det avancerade Erieye-radarsystemet och tillhörande markutrustning.

Erieye kan spana över ett stort område och ger tillsammans med markutrustningen överblick och kontroll, både på marken och till sjöss. Det har också en viktig roll vid gränsövervakning, under räddningsoperationer samt vid bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet.

– Vårt system för spaning ger kunden förbättrade lösningar för militärt försvar och civil säkerhet. Det här kontraktet är ett resultat av nära samarbete med kunden och är en bekräftelse på Saabs förmåga att förse kunder med avancerad service och support, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Saab erbjuder luftburna övervakningssystem inom ett stort antal områden. Systemen kan användas på olika plattformar och levereras som nyckelfärdiga lösningar, inklusive avancerad support, reservdelstjänster och utbildning. Saabs Erieye-radarsystem har levererats till flera plattformar, till exempel Saab 2000, Saab 340 och Embraer 145, för åtta olika kunder världen runt.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars klockan 12.15