Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utvecklar verifierings- och valideringsmetoder till stöd för NASA:s flygsäkerhetsforskning

Den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA:s flygsäkerhetsprogram har tilldelat Saab ett kontrakt för att utveckla scenariobaserade metoder för verifiering och validering (V&V). Metoderna ska användas för att upptäcka problem med auktoritet och autonomi, främst i samband med tilldelning av behörigheter till automatiserade system. Under projektet ska Saab skapa scenarion och metoder som kan användas vid bedömning av säkerheten för både nuvarande och framtida operativa koncept.

De nya flygkoncept som är under utveckling innehåller allt mer automatisering och autonomi för de system som används av piloter och flygtrafikledare. Det innebär utmaningar för de traditionella V&V-metoder som används för att utvärdera systemens självständighet och säkerhet. För att hantera utmaningen undersöker Saab nya V&V-metoder som ska vara mer effektiva än de som finns idag och bygga på operativa scenarion och strukturerad information från experter på området.

– Framtidens flygkoncept, till exempel avancerade system för att undvika kollisioner och flygbanebaserad drift, ger stora möjligheter att förbättra flygets effektivitet och säkerhet, men det krävs noggranna tester innan koncepten kan införas i det amerikanska trafikledningssystemet National Airspace System, säger Ken Kaminski, chef för Saabs dotterbolag Saab Sensis. – Saab ska utveckla nya metoder och scenarion som forskarna kan använda för att testa de komplexa nya koncepten, så att vi i högre grad kan säkerställa att de uppfyller alla säkerhetskrav.

Saab Sensis är en ledande och nytänkande utvecklare av lösningar och system som hjälper flygbranschen att operera säkrare och mer effektivt, både idag och i framtiden. Det omfattar bland annat att utarbeta och införa beslutsstödjande verktyg som ökar marksäkerheten på flygplatser samt förbättrar effektiviteten hos trafikledningssystemet National Airspace System genom avgångsmätningar och trafikflödeshantering.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabsensis.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube