Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs årsredovisning 2012 tillgänglig på hemsidan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsredovisning för 2012 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen beskriver bland annat Saabs verksamhet, strategi och resultatutveckling, och finns tillgänglig på www.saabgroup.com under sektionen Investor Relations och finansiella rapporter.

Den tryckta versionen kommer under vecka 12 att distribueras till de aktieägare som anmält sitt intresse, och den kan även beställas genom Saab.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars kl. 09.00.

Downloads