Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs support – en förutsättning för piratjakt

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ett helhetsåtagande för support och tekniskt underhåll av den svenska Kustbevakningens flygplan.  Det gäller även vid internationella insatser, så under de senaste månaderna har Saab följt med kunden och haft teknikersupport baserad på Seychellerna i samband med Operation Atalanta.

Den svenska kustbevakningen deltar i Operation Atalanta som är ett civil-militärt EU-samarbete vars syfte är att förhindra piratattacker mot FN-organet World Food Programs livsmedelstransporter i Adenviken och i Indiska Oceanen utanför Somalias östkust. Den svenska Kustbevakningen deltar i den civila delen av operationen med ett maritimt övervakningsflygplan. Uppgiften är att upptäcka, dokumentera och rapportera misstänkt piratverksamhet.

För Saabs del är det andra gången som företaget finns på plats och säkerställer med support, underhåll och reservdelar att Kustbevakningen kan genomföra sitt uppdrag.

Saab har byggt upp en line-station på Seychellerna och varit på plats mellan oktober 2012 och februari 2013.

Ronnie Willman, chef för Kustbevakningsflyget, är nöjd med Saabs insats under Operation Atalanta.

- Vi är som vanligt mycket nöjda med Saabs åtagande. De som arbetar på line-station vet precis vilka krav som ställs på oss, och hur vi vill ha det. Saab stöttar till fullo och är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vår insats i Operation Atalanta, säger Ronnie Willman.

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre, +46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com  
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.