Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs system för flygledning på distans har klarat LFVs leveranskontroll

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs system för flygledning på distans (r-TWR) har nu klarat LFVs leveranskontroll (Site Acceptance Test). Systemet är det första i branschen som har klarat denna kontroll, vilket öppnar för full certifiering senare under 2013.

Saab har installerat ett flygledningssystem som möjliggör ledning av flygtrafik på distans vid flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik, där flygtrafiken kommer att ledas från en gemensam flygledningscentral i Sundsvall. I och med att systemet klarat LFVs leveranskontroll kan Transportstyrelsen påbörja certifieringsprocessen för operativ användning.

– Det här är en helt ny och banbrytande teknik för branschen. Saabs system ger oss möjlighet att på ett säkert sätt leverera tjänster och samtidigt minska kostnaderna för våra kunder, säger Pia Johansson, marknadsföringschef för LFV torn och inflygningskontroll.

Saabs flygledningssystem använder ett antal kameror, mikrofoner och andra sensorer för att ge en kontinuerlig och heltäckande bild av flygplatsen. Informationen från kamerorna och övriga sensorer skickas till en flygledningscentral (Remote Tower Center), där videon strömmas direkt till en styrenhet och projiceras på flera LCD-skärmar. Flygledarna har fullständig kontroll över alla sensorer, tillsammans med integrerade flygdata, flygplatsutrustning, elektroniska ”strippar” och andra verktyg för flygtrafikledning.

– Att klara LFVs leveranskontroll är ett stort steg framåt för en acceptans för detta nya sätt att leda flygtrafik säger Ken Kaminski, Senior Vice President vid Saab Sensis. Remote Tower skapar stora möjligheter att tillhandahålla säkra och kostnadseffektiva flygtrafiktjänster på nya platser, och för att ersätta omoderna anläggningar. Dessutom finns möjlighet att effektivisera tjänsterna genom att slå samman driften av flera torn till ett center.

Lösningen för flygledning på distans, utvecklas av Saab med LFV som operativ partner. Saab håller även på att införa r-TWR-system åt Airservices Australia och Avinor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.