Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs system för flygledning på distans i Norge har klarat leveranskontrollen

Saabs system för flygledning på distans (r-TWR) håller på att testas vid helikopterflygplatsen på Værøy för Avinor, en myndighet som levererar flygtrafiktjänster i Norge. Systemet har nu uppnått en av milstolparna i programmet genom att klara leveranskontrollen (Site Acceptance Test). Därmed kan V3-fasen av SESAR-testprogrammet (Single European Sky ATM Research) avslutas. Via r-TWR-systemet får Avinors flygtrafikledare vid Bodøs flygledningscentral (RTC) högupplösta videobilder av de dagliga helikopteroperationerna vid Værøy.

Værøys helikopterflygplats är en glest trafikerad anläggning med fyra schemalagda flygningar om dagen. Saabs r-TWR-teknik och tillhörande funktioner på flygplatsen ska användas tillsammans med valideringsfunktioner som har utvecklats av SESAR inom ramen för SESAR:s AFIS-program (Aerodrome Flight Information Service). Dessutom testar Saab en infraröd kamera på Værøy i syfte att utvärdera fördelarna med kameran under verkliga förhållanden i mörker och vid dåligt väder.

– Saabs teknik för flygledning på distans kommer allt närmare fullständigt godkännande och SESAR-validering, säger Ken Kaminski, General Manager för Saab ATM. Den här milstolpen är också viktig eftersom den visar fjärrtornens förmåga att klara svåra väderförhållanden.

Det här är det andra av Saabs flygledningssystem på distans som klarar leveranskontrollen. r‑TWR-tekniken vid flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik har klarat leveranskontrollen för LFV.

Saabs flygledningssystem använder en rad kameror, mikrofoner och andra sensorer för att ge en kontinuerlig och heltäckande vy från flygtrafikledningstornet. Informationen från kameror och övriga sensorer skickas till en flygledningscentral (Remote Tower Center), där data strömmas direkt till flygledaren på flera LCD-skärmar. Flygtrafikledarna i flygledningscentralen har fullständig kontroll över alla sensorer och all belysning på flygplatsen, tillsammans med integrerade flygdata, "elektroniska strippar" och andra ATC-verktyg.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Sensis mediakontakt:

Robert Conrad, Senior Public Relations Specialist, Saab Sensis Corporation

rob.conrad@saabsensis.com

+1 (315) 634-3139 eller +1 (315) 751-3646

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabsensis.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube