Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs vice vd Lena Olving slutar för nytt jobb

Försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB:s vice vd och COO Lena Olving lämnar sin tjänst för att bli vd och koncernchef på börsnoterade teknikföretaget Micronic Mydata AB. Lena Olving lämnar Saab i slutet av andra kvartalet 2013.

Lena Olving började på Saab år 2008 som vice vd och chef för affärsområde Systems & Products och har arbetat som Chief Operating Officer sedan den 1 januari 2010. I den rollen har hon bland annat ansvarat för att utveckla och effektivisera Saabs verksamhet och affärer i Sverige och globalt. Lena Olving har även varit drivande i att förstärka Saabs jämställdhetsarbete.

– Jag är väldigt glad för Lenas skull. Hon har haft en central roll på Saab och varit starkt bidragande till att utveckla bolaget in i en ny tid. Jag är tacksam för hennes tydliga resultatfokus, hennes insatser med att driva bolaget framåt och önskar henne lycka till i hennes kommande roll, säger Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe.

– Det har varit fem fantastiskt spännande år på Saab. Försvarssektorn har genomgått stora förändringar samtidigt som vi lyckats ta hem flera stora affärer runt om i världen. Vi har sjösatt flera viktiga förändringsprocesser som bidragit till att göra Saab mer effektivt, vilket skapat ett ännu mer konkurrenskraftigt företag på den internationella försvars- och säkerhetsmarknaden, säger Lena Olving.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars kl. 08.05.