Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Träffa Saab i Almedalen 2013

Under årets politikervecka i Almedalen finns försvars- och säkerhetsföretaget Saab på plats. Ett flertal seminarier och evenemang på teman som teknik, forskning, näringsliv, försvar och säkerhet står på agendan. Följ Saabs aktiviteter under veckan på www.saabgroup.com/almedalen2013.

Seminarier som arrangeras av Saab

VAD VET DU OM SVERIGES NYA STRIDSFLYGPLAN?

Arrangör: Saab

Dag: 2/7 2013

Tid: 11:45 - 12:30

Var: Försvarspolitisk arena, S:t Hansgatan 11

Beskrivning: Stridsflygssystemet Gripen har länge varit ryggraden i det svenska luftförsvaret och nyligen fattade regeringen beslut om att anskaffa den senaste versionen av Gripen, men vad är Gripen E och vad skiljer flygplanet från tidigare versioner? Finns behov av en uppgradering?

Medverkande: Stefan Ring, moderator, Allmänna Försvarsföreningen, Anders Silwer, insatschef, Försvarsmakten, Ulf Nilsson, chef Gripen Sverige, Saab, och Richard Ljungberg, pilot och chefsprovflygare, Saab.

EU – EN FÖRSVARSPOLITISK JÄTTE I FRAMTIDEN?

Arrangör: Teknik & Säkerhetsforum

Dag: 2/7 2013

Tid: 15:30 - 16:15

Var: Försvarspolitisk arena, S:t Hansgatan 11

Beskrivning: Nato är ett flitigt diskuterat debattämne i Sverige, men frågan om EU:s framtida försvars- och säkerhetspolitik får inget större utrymme. Vart drar EU:s framtida försvars- och säkerhetspolitik? Är det önskvärt med en försvarsallians inom EU? Och vad har Sverige för hållning?

Medverkande: Karl Engelbrektsson, generalmajor, Sveriges representant i EU och i NATO, Johan Johansson (M), riksdagsledamot, Linda Nordlund, ordförande, LUF, Stefan Lindborg, ordförande, Ung Vänster, Annika Nordgren Christensen, moderator, och Dan Jangblad, strategidirektör, Saab.

FRÅN ORD TILL HANDLING – GER BATTLE OF THE NUMBERS VERKTYG FÖR ATT FÅ IN FLER KVINNLIGA CHEFER?

Arrangör: Saab

Dag: 3/7 2013

Tid: 16:00 - 17:00

Var: East Sweden Garden, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 

Beskrivning: Jämställdhetsarbete är inte ett projekt – det är avgörande för att kunna rekrytera och behålla de bästa cheferna. Det är bevisat att företag med en jämn fördelning av män och kvinnor på ledande positioner presterar bättre. Vi i näringslivet har inte råd att utesluta hälften av framtidens ledare.

Medverkande: Sofia Falk, VD Wiminvest och initiativtagare till BoN, Stina Billinger, hållbarhetschef, SPP, Helena Stålnert, kommunikationsdirektör SSAB, Dan Jangblad, strategidirektör, Saab, Camilla Wagner, debattör, och Helena Norrman, informationsdirektör, Ericsson.

UTFRÅGNING AV FÖRSVARSINDUSTRIN: HUR GÅR FÖRSVARSMATERIELAFFÄRER TILL?

Arrangör: Teknik & Säkerhetsforum

Dag: 4/7 2013

Tid: 11:45 - 12:30

Var: Försvarspolitisk arena, S:t Hansgatan 11

Beskrivning: Hur går en internationell försvarsmaterielaffär till, hur sker kontrollen och vad är motköp? Här reder vi ut begreppen och ökar kunskapen kring hur försvarsindustriföretag arbetar.

Medverkande: Ola Alfredsson, VD, Kockums, Ulf Hammarström, generaldirektör, FXM, Jan-Erik Lövgren, stf generaldirektör, ISP, Jan Pie, generalsekreterare, SOFF, och Annika Nordgren Christensen, moderator.

Övriga seminarier där Saab medverkar

ENERGIEFFEKTIVISERING GER SVERIGE EN FÖRDEL

Arrangör: Teknikföretagen

Dag: 1/7 2013

Tid: 10:45 - 11:45

Var: Industriområdet, Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd           

HUR KÖPER MAN DET SOM INTE FINNS? UPPHANDLINGENS UTMANINGAR

Arrangör: Teknikföretagen

Dag: 2/7 2013

Tid: 10:45 - 11:45

Var: Industriområdet, Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd           

KAN ETT SVENSKT FLYGKLUSTER BIDRA TILL EN STARKARE FLYGINDUSTRI?

Arrangör: East Sweden, LFV, NuLink - Linköpings näringslivsbolag, SAAB, GKN

Dag: 2/7 2013

Tid: 11:45 - 12:45

Var: East Sweden Garden, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 

ÄR SVERIGE INOM RÄCKHÅLL? EN EFTERMIDDAG OM FLYGNÄRINGENS ROLL I SAMHÄLLET

Arrangör: Svenskt Flyg

Dag: 2/7 2013

Tid: 13:30 - 16:30 .

Var: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

ÖPPEN INNOVATION – EN NY VÄRLD?

Arrangör: East Sweden, SISP – Swedish Incubators andScienceParks,NorrköpingScienceParkochMjärdeviSciencePark

Dag: 4/7 2013

Tid: 08:00 - 09:00

Var: East Sweden Garden, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 

LUFTFÖRSVARET: NY TEKNIK – NYA HOT?

Arrangör: Folk och Försvar

Dag: 4/7 2013

Tid: 13:00 - 13:45

Var: Försvarspolitisk arena, S:t Hansgatan 11

CSR - HUR KAN VI LEVA UPP TILL VÅRA FÖRESATSER?

Arrangör: IFS World

När: 5 juli 2013,

Tid: 13.00 – 13.45

Var: Gotlands museum, Visby

För ytterligare information, kontakta

Saabs presscenter,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/almedalen2013

www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads