Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommentar med anledning av försvarsministerns besked om Sveriges hållning i undervattensfrågan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab arbetar för närvarande med en order från Försvarets Materielverk (FMV) på en studie för en konsoliderad undervattensstrategi. Med anledning av försvarsminister Karin Enströms debattartikel i Dagens Industri vill Saab förtydliga att Saab inte fått någon ytterligare order.

Som tidigare meddelats fick försvars- och säkerhetsföretaget Saab, i slutet av februari 2014, i uppdrag av FMV att genomföra en studie för en konsoliderad undervattensstrategi. Den studien genomförs just nu inom affärsområdet Security and Defence Solutions.

Saab noterar idag med intresse försvarsminister Karin Enströms debattartikel i tidningen Dagens Industri. Som ett av de ledande företagen på det navala området i Sverige har Saab har stor erfarenhet av flera av de delar som försvarsministern beskriver i artikeln.

Saab har i dagsläget inte fått någon ytterligare order inom undervattensområdet från FMV.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars, kl. 8.45.