Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Polska marinen väljer Saabs Double Eagle till Komoran II MCMV

Den polska marinen har valt försvars- och säkerhetsföretaget Saabs Double Eagle-system till MCMV-fartygen Kormoran II (mine counter-measure vessel).

Double Eagle är i drift inom flera mariner i Östersjön, Nordsjön och runt om i världen som en state-of-the-art, välbeprövad och mycket effektiv undervattensfarkost för minjakt (MCM).

- Detta lägger ytterligare en marin till vår lista över användare av Double Eagle-systemet, säger Agneta Kammeby, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems. Det visar att fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROVs) forfarande utgör basen för MCM i alla moderna mariner.

Jason Howard, Head of Naval Segment CEE, Market Area Europe and Greater Middle East, tillägger:

- Detta är ytterligare ett bevis på att Saabs arbete med att positionera sig på den polska marina marknaden börjar bära frukt. Det är vår övertygelse att detta kommer att öka Saabs chanser att säkra ytterligare affärer i framtida projekt i Polen.

Double Eagle-farkosten har en modulär konstruktion som möjliggör en flexibel lösning för MCM och annat maritimt skydd. Den har exceptionell prestanda med hydrodynamisk stabilitet och mycket hög tillförlitlighet till en låg livscykelkostnad. Double Eagle finns i versionerna Mk II, Mk III och Sarov. De olika versionerna är operativa inom flera mariner över hela världen på många olika typer av fartyg.

Double Eagle är anpassad för ett COOP-konceptet (Craft Of OPportunities) vilket innebär att farkostsystemet integreras i en container som enkelt kan flyttas och installeras på i princip alla typer av fartyg.

Då konstruktionen är modulär och har en öppen arkitektur är det möjligt att lätt ersätta och förnya alla ingående systemdelar. Detta gör systemet enkelt att uppgradera och omkonfigurera för att anpassas till ny teknologi eller till förändringar i naval taktik och strategi. Konstruktion har resulterat i ett system där många funktioner och delsystem har återanvänts i flertalet av våra undervattens produkter. I samtliga fall levererar systemet utmärkt stabilitet i kombination med hög manövrerbarhet.

Den senaste generationen av Double Eagle system kan användas både som en batteridriven autonom undervattensfarkost (AUV) och som en konventionell kabelstyrd ROV. Med det senaste tillägget i funktionalitet kommer AUVn automatiskt kunna hitta och docka till sin kabel fortfarande i undervattensläge. Detta möjliggör nedladdning av insamlad data och laddning av batterier utan att farkosten behöver bärgas och sjösättas igen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.