Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Resultatet från den schweiziska folkomröstningen klart

De tidigare besluten från 2013 i det schweiziska parlamentet att upphandla 22 Gripen E, följdes i dag av en folkomröstning i Schweiz om den så kallade Gripenfondlagen. Resultatet är ett ”nej”, vilket innebär att upphandlingsprocessen för Gripen E i Schweiz avbryts. För Saab fortsätter Gripen E-programmet enligt plan med utveckling och produktion av 60 Gripen E till Sverige för leveransstart planerad till 2018.

I februari 2013 undertecknade Saab ett ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) gällande utveckling och produktion av 60 Gripen E-plan till Sverige och 22 möjliga till Schweiz. Dagens resultat av folkomröstningen om Gripenfondlagen innebär att upphandlingsprocessen för Gripen E till Schweiz avbryts. Utveckling och produktion för den svenska ordern från 2013 fortsätter med leveransstart av Gripen E till Sverige 2018. Förhandlingarna om 36 Gripen NG till Brasilien pågår enligt plan med båda parternas ambition att ett kontrakt ska undertecknas under 2014.

-          Vårt fokus är att hjälpa länder att skydda sig, genom att erbjuda världsledande produkter till den globala marknaden, exempelvis Gripen. Vi har mött ett stöd för Gripen i Schweiz under hela upphandlingsprocessen liksom när det schweiziska parlamentet tog ställning under förra året, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef för Saab.

-          Vi respekterar den schweiziska processen och kommenterar därför inte söndagens folkomröstningsresultat. Som en följd av Schweiz typval 2011, har hundratals industrisamarbeten etablerats inom ramen för det schweiziska industrisamarbetsprogrammet med kopplingar till Gripen E-upphandlingen. Vi ser fram emot att fortsätta dessa samarbeten så långt som möjligt, tillägger Håkan Buskhe.

Inom ramen för industrisamarbetsprogrammet har över 500 avtal tecknats med 125 schweiziska företag, vissa av dem med Saab, men de flesta med Saabs underleverantörer och partners. Detta är ett tydligt bevis på de starka och långsiktiga relationer som finns mellan Schweiz och Sverige. Saab kommer att fortsätta att samarbeta med schweiziska företag och befintliga kontrakt kommer att hedras i enlighet med gällande villkor.

Gripen utgör ryggraden i fem olika länders luftförsvar: Sverige, Sydafrika, Ungern, Thailand och Tjeckien. Dessutom använder brittiska ETPS (Empire Test Pilot School) Gripen i sitt träningsprogram för blivande testpiloter.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2014 kl 1x.00.