Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab bygger för vidare expansion inom det navala området

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab expanderar sin verksamhet inom det navala området. Saab kommer därför att stärka och utveckla sin förmåga, vilket medför rekrytering av medarbetare.

Saab är idag ett av de ledande företagen på det navala området, bland annat som leverantör till den svenska marinen, helhetsleverantör till den thailändska marinen samt ansvarig för underhåll och nyutveckling av de australiensiska fregatternas strids- och eldledningssystem. Saab utvecklar nu förmågan att ta ett helhetsansvar inom det navala området. Affärsområde Security and Defence solution (SDS) fortsätter att ha det samlade ansvaret och förstärker sin organisation med ytterligare kompetens. SDS hanterar ordern från Försvarets Materielverk (FMV) på en studie för konsoliderad försörjningsstrategi av undervattensområdet.

Inom undervattensområdet levererar Saab redan i dag styrsystemen till Norges ubåtar av Ula-klass och till Australiens ubåtar av klassen Collins. Electronic Warfare System levereras till ubåtar i ett flertal länder. Nyligen tecknades två kontrakt avseende autonoma ubåtsjaktmål. Saab är även världsledande inom fjärrstyrda undervattensfarkoster, ROV, både militärt och civilt.

-          Saab är redan idag en ledande leverantör och vi tar nu nästa steg och expanderar vidare inom det navala området, säger Gunilla Fransson, Senior Vice President and Head of Security and Defence Solutions.

-          Saab söker medarbetare som vill fortsätta att utveckla navala produkter för Sverige och världsmarknaden. Saab erbjuder stora möjligheter att få använda sin kunskap, utveckla den ytterligare och bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt erbjudande till framtida kunder, säger Gunilla Fransson.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube