Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab emitterar 5-årigt FRN-lån

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab (SAAB B) har idag emitterat en 5-årig Floating Rate Note (FRN) under befintligt Medium Term Note-program (MTN). FRN-lånet är på MSEK 400 med förfallodatum 19 december 2019. Programmets totala storlek uppgår till SEK 3 miljarder och totalt har Saab nu emitterat obligationer uppgående till SEK 2 miljarder.

Syftet med transaktionen är att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten och att ge Saab ökad flexibilitet för finansiering av den löpande verksamheten och fortsatta förvärv. Saab har sedan tidigare ett outnyttjat svenskt företagscertifikatprogram på SEK 5 miljarder.

- Jämfört med vår senaste emission, som gjordes i juni 2014, har både absolut räntenivå och kreditspread verkat till vår favör, säger Stefan Lind, Group Treasurer för Saab.

Villkoren för emissionen är 3 månaders STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) + 108 räntepunkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2014 kl 14.30.