Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning av stöd- och underhållssystem till Gripen E

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har, inom ramen för tidigare ingånget avtal med Försvarets materielverk (FMV) om Gripen E, mottagit en beställning på uppdragsspecifik utrustning samt stöd- och underhållssystem på cirka SEK 5,8 miljarder för verksamhet under åren 2013-2026. Leverans påbörjas 2016.

Detta är den fjärde beställningen inom det avtal mellan Saab och FMV om Gripen E, som offentliggjordes den 15 februari 2013. Tidigare har tre beställningar avseende utveckling och produktion av Gripen E mottagits under 2013. Arbetet kommer att genomföras inom affärsområdena Aeronautics, Electronic Defence Systems and Support & Services.

– Arbetet med Gripen E går enligt tidsplan och budget. Den här beställningen innebär ännu ett viktigt steg i Saabs åtagande att leverera nästa generations Gripensystem till Sverige, säger Lennart Sindahl, Saabs vice VD och chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Gripen är unik i sin förmåga att kombinera hög teknologi och prestanda med kostnadseffektivitet. Gripen E har kraftigt utökad förmåga med bland annat en starkare motor, längre räckvidd, fler vapen, ny elektronisk radar och mer modern flygelektronik. Idag utgör Gripen ryggraden i fem nationers luftförsvar: Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. Till detta använder den brittiska provflygskolan Empire Test Pilot School (ETPS) Gripen i sitt utbildningsprogram för blivande provflygare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2014 kl. 08.30.