Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning från FMV för översyn av ubåten HMS Södermanland

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av Försvarets Materielverk (FMV) fått en beställning på översyn av ubåten HMS Södermanland. Beställningen avser perioden 2014-2016 och uppgår till ett värde av MSEK 121. Den är en del i avsiktsförklaring angående svenska försvarets undervattensförmåga som presenterades den 9 juni 2014 och som omfattar perioden 2015-2024.

I en översyn ingår att gå igenom ingående materiel för att säkerställa ubåtens operationella tillgänglighet. I beställningen ingår också att definiera nödvändiga modifieringar för att uppfylla förändrade kravställningar. Det kan resultera i ytterligare uppdrag som i så fall beställs separat. Enligt HMS Södermanlands underhållsplan görs denna typ av översyn regelbundet.

-       Beställningen är ännu ett bevis på att Saabs kapacitet inom underhåll av ubåtar och ytfartyg är efterfrågad. Detta utgör en viktig del av Saabs verksamhet och vi arbetar nu med ett flertal underhållsprojekt, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Arbetet med beställningen kommer att utföras i Karlskrona och Malmö under perioden 2014-2016. Leverans är planerad till mitten av 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.